1. Valhelm verplicht (zonder wordt niet gestart).
  2. Als deelnemer mag je geen licentiehouder zijn.
  3. Men dient deel te nemen op een platte sturen fiets, zonder versnellingen, zonder toe-clips. Voor deelnemers aan de jeugd-rondes is dit niet van toepassing.
  4. Wanneer men gedubbeld wordt en als de quad passeert, dient men zo ver mogelijk rechts te gaan rijden.
  5. De premies zijn na afloop af te halen op de locatie waar u uw rugnummer en transponder inlevert.
  6. Iedereen neemt op eigen risico deel.